NOVINKY


21. 05. 2016
členská schôdza

Členská schôdza sa bude konať 28.5.2016 po skončení klubovej výstavy v priestoroch Plauter Kúrie s nasledovným programom: 

  1. Otvorenie
  2. Doplnenie a schválenie programu schôdze
  3. Kontrola uznesení zo dňa 3.10.2015
  4. Správa o činnosti klubu za rok 2015
  5. Správa o hospodárení klubu za rok 2015
  6. Príprava klubovej výstavy k 25. výročiu založenia klubu
  7. Určenie posudzovateľov na jesennú špeciálnu výstavu 2016
  8. Diskusia
  9. Návrh na schválenie uznesenia členskej schôdze
  10. záver 

Ing. Tibor Križan 

10. 05. 2016
zoznam vystavovateľov

Prinášame Vám ZOZNAM vystavovateľov na Klubovej výstave SKŠSP konajúcej sa 28.5.2016 vo Veľkom Mederi. 

03. 05. 2016
výcvikový tábor Krpáčovo 15-21.8.2016

Všetkých Vás srdečne pozývame na Výcvikový tábor, ktorý sa tento rok bude konať v krásnej lokalite Krpáčovo.

Prihlášku posielajte na email: skwebskssp@gmail.com.

Zajednajte si ubytovanie a stravu v zariadení Hotel Hydro Krpáčovo - www.hotelhydro.sk.

Výcvik je poskytovaný zdarma.

 

28. 04. 2016
predĺženie uzávierky

Uzávierka na doručenie prihlášok na Klubovú výstavu SKŠSP konajúcu sa dňa 28.5.2016 vo Veľkom Mederi

sa predlžuje do 2.mája 2016.

Prihlášky môžete zasielať elektronicky aj poštou podľa propozícií.

výbor SKŠSP

27. 04. 2016
uzávierka!!!

Ak má niekto z členov záujem zverejniť svoju reklamu na chovateľskú stanicu, vrh alebo krycích psov a pod. v katalógu na Klubovej výstave SKŠSP vo Veľkom Mederi 28.5.2016 môže svoje vyhotovené reklamy posielať na email vystavy.skssp@gmail.com uvedené členom poskytujeme zdarma.

POZOR už 28.4.2016 je uzávierka prihlášok na Klubovú výstavu vo Veľkom Mederi!!!

Bonitácia 29.5.2016 je kapacitne naplnená, už nie je možné prijať žiadnych psov.

Kto má záujem bonitovať svojich psíkov môže sa už teraz hlásiť na bonitáciu konajúcu sa po výcvikovom tábore dňa 20.8.2016 v Krpáčove alebo na bonitáciu konajúcu sa po Špeciálnej výstave SKŠSP v Chvojnici dňa 2.10.2016. Viac informácií u hlavnej poradkyne chovu Ing. Gargušovej.

15. 02. 2016
Klubová výstava SKŠSP

V sekcii VÝSTAVY nájdete propozície a pozvánku na jarnú klubovú výstavu vo Veľkom Mederi.

Je zverejnená aj elektronická možnosť prihlášok.

Prečítajte si pozorne propozície. 

Uzávierka prihlášok na bonitáciu je 15.5.2016 alebo dosiahnutie max.počtu psov 15.

Prihlásení nad limit sa môžu zúčastniť augustovej bonitácie po výcvikovom tábore dňa 20.8.2016.

Prihlášky si pýtajte u hlavnej poradkyne chovu Ing. Terézie Gargušovej.

výbor SKŠSP

01. 02. 2016
2 % z daní

Darujte organizácii Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov 2 % z daní.

15. 01. 2016
Kalendár klubových podujatí 2016

V sekcii výstavy nájdete termíny podujatí ktoré usporadúva v tomto roku SKŠSP.

Tak ako po minulé roky aj tento rok sme zaradili ku tradičným termínom bonitácií po klubovej a špeciálnej výstave ešte jednu bonitáciu, ktorá sa uskutoční v termíne konania výcvikového tábora.

 

11. 01. 2016
PES ROKA 2015

Súťaž PES roka SKŠSP 2015 a Najúspešnejší pes zahraničného člena SKŠSP 2015 je vyhodnotená, výsledky nájdete v sekcii PES ROKA.

Pripomíname milým členom aj platby členských poplatkov na rok 2016, tieto je potrebné uhradiť do 31.1.2016. :D 

výbor SKŠSP 

Zmeny na stránke Aktualizované: 27. 05. 2014
najbližšie akcie Aktualizované: 03. 05. 2016

Klubová výstava SKŠSP + Bonitácia

28.-29. 05.2016 - Veľký Meder

 

Výcvikový tábor Krpáčovo 15-21.8.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X