‹‹ späť

Členská schôdza

2017-03-04

Dňa 4.3.2017 sa v priestoroch penziónu Plauter kúria konala členská schôdza nášho klubu. Overená zápisnica a nové pozmenené stanovy budú po schválení na ministerstve vnútra uverejnené na našej web stránke. V krátkosti Vás môžeme informovať, že bol zvolený nový výbor klubu, ktorý následne určil funkcie takto:
Tibor Križan - prezident klubu
Simona Jordánová - tajomníčka klubu
Vladimír Nosko - člen výboru klubu
Pavol Hajduk - člen výboru klubu
Peter Vodal - člen výboru klubu

Za klubového revízora bol zvolený Alexander Barčák.
Do disciplinárnej komisie boli zvolení: Aneta Belovičová, Patrik Pavlovič a Kristína Jana Liptajová.
Nakoľko o pozíciu klubového ekonóma nikto neprejavil záujem, bolo odsúhlasené, že ekonomická agenda sa bude riešiť dodávateľským spôsobom.hore
Zmeny na stránke Aktualizované: 04. 02. 2019
najbližšie akcie Aktualizované: 17. 12. 2018

Výstup na Sitno  20.4.2019

-------------------

Klubová výstava SKŠSP

Veľký Meder,
25.5. 2019

 --------------------

                                                      Bonitácia                         SKŠSP                        Veľký Meder                     26.5. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X