kontakt


Adresa klubu

Slovenský Klub Švajčiarskych Salašníckych Psov - SKŠSP

Fučíkova 1554/2

932 01 Veľký Meder

IČO: 42286166

 DIČ: 2023517188

Klubový bankový účet

Názov účtu

 

Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov 

Fučíkova 1554/2, 932 01 Veľký Meder

Číslo účtu

 

2921861031/1100 

(SK19 1100 0000 0029 2186 1031)

Výbor klubu [linka]

Správca webu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore