2% z daní


Vážení priatelia švajčiarskych salašníckych psov!

Každoročne máte možnosť venovať 2% pre Vami zvolenú neziskovú organizáciu.

Ak sa rozhodnete podporiť práve Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov,

pomôžete vylepšiť a zdokonaliť aktivity našej organizácie. 

 

Srdečne Vám ďakujeme!

 

Postup krokov na poukázanie 2% dane nájdete tu.

Tlačivá a viac o poukázaní 2% práve nám nájdete tu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore