klub - O nás

späť


Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov funguje ako občianske združenie, ktoré je registrované na Ministerstve vnútra SR. Jeho členovia dodržiavajú schválené stanovy, chovateľský a bonitačný poriadok a v širších súvislostiach aj stanovy zastrešujúcich organizácií UKK, SKJ a FCI.
Vznikol ako záujmové združenie ľudí, ktorí sa zaujímajú o štyri plemená švajčiarskych salašníckych psov - appenzellský salašnícky pes, bernský salašnícky pes, entlebuchský salašnícky pes a veľký švajčiarsky salašnícky pes.

Cieľom klubu je rozvoj zastrešených plemien a to jednak propagáciou odchovu čistokrvných jedincov registrovaných v plemennej knihe SKJ, ako aj organizovaním výstav a bonitácií. Zaisťuje sa kompletný chovateľský servis pre kontrolovaný chov prostredníctvom hlavného poradcu a poradcov chovu v zmysle interných predpisov klubu.

Pre členov sa zabezpečuje prísun informácií aktualizáciou internetovej stránky, ročenkami a v neposlednom rade aj organizovaním rôznych spoločných akcií - výstavy, výcvikový tábor a iné stretnutia zamerané na utuženie vzťahov milovníkov týchto plemien..

S radosťou uvítame v klube každého, kto sa stotožní s našim snažením, či už je to majiteľ salašníka alebo len jeho obdivovateľ.

SKŠSP

 

 

 

 

hore