klub - Poplatky

späť


ZÁPISNÝ A POPLATKOVÝ   PORIADOK

SLOVENSKÉHO KLUBU ŠVAJČIARSKYCH SALAŠNÍCKYCH PSOV (aktualizácia k 19.11.2022)

 

  1. Zápisné poplatky
Zápisné do klubu:                             20,- €
Ročné členské pri individuálnom členstve: 20,- €
Ročné členské pri rodinnom členstve:
                +  za každého ďalšieho člena
  20,- €
+ 8,50 €

 

  1. Chovateľské poplatky
  Člen SKŠSP
Nečlen SKŠSP
Poplatok za bonitáciu: 30,- € 40,- €
Poplatok za kontrolu vrhu:
    - cestovné náklady
    - kontrola vrhu
 
0,35 € / km
20,- €

0,35 € / km
40,- €
Poplatok za uzavretie Zmluvy o chovateľskom servise:    15,- €

 

  1. Výstavné poplatky                           
  Člen SKŠSP
Nečlen SKŠSP 
1.pes                                                          30,- € 50,- €
2.pes a ďalší 25,- € 45,- €
Mimo konkurencie   5,- € 10,- €
Čestná trieda   10,- € 20,- €
Mladší dorast, dorast 5,- € 10,- €
Veteráni 0,- € 0,- €
Súťaže 10,- € 20,- €
Prihlásenie po termíne uzávierky   5,- €   10,- €

 

Klubový bankový účet

Názov účtu

 

 

Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov 

Fučíkova 1554/2, 932 01 Veľký Meder

 

Číslo účtu

IBAN kód:

SWIFT /BIC/ kód: 

Názov banky:

Sídlo banky: 

 

 2921861031/1100 

(SK19 1100 0000 0029 2186 1031)

TATRSKBX

Tatra banka a.s.

Hodžovo nám. 3, POB 42 850 05 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore