tlačivá na stiahnutie


Prihláška do klubu SKŠSP
Oboznámenie dotknutých osôb s podmienkami spracovania osobných údajov
Organizačná smernica k spracovaniu osobných údajov
Hlásenie úmrtia psa
Tlačivo - aktualizácia údajov
Žiadosť o posúdenie RTG
Žiadosť o vystavenie krycieho listu
Žiadosť o vystavenie exportného preukazu o pôvode psa
Žiadosť o chránený názov registrovaného chovu - odkaz na UKK
Registrovanie chovného zariadenia pre spoločenské zvieratá - odkaz na ŠVPS SR
Hlásenie krytia
Hlásenie vrhu
Potvrdenie o kontrole totožnosti psa
Prihláška do súťaže Pes roka
Žadosť o priznanie titulu šampion práce
Žiadosť o priznanie titulu Slovenský grand šampión
Žiadosť o priznanie titulu Slovenský šampión krásy mladých
Žiadosť o priznanie titulu Slovenský šampión krásy
Žiadosť o priznanie titulu Slovenský veterán šampión krásy
Žiadosť na preregistráciu chovnej spôsobilosti
Žiadosť na vystavenie prílohy k preukazu o pôvode psa
Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu pôvodu psa
Žiadosť na priznanie titulu Klubový veterán šampión
Žiadosť na priznanie titulu Klubový šampión
Žiadosť na priznanie titulu Klubový šampión mladých
 

Ak máte záujem zverejniť inzerát alebo link na stránkach klubu; resp. inzerciu alebo reklamu vo výstavnom katalógu a máte uhradené členské poplatky, môžete kontaktovať správcu webu: skwebskssp@gmail.com! Táto služba je poskytovaná všetkým členom zdarma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore